Belépés

Regisztráció Elfelejtett jelszó
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Decoration

Rólunk mondták – vélemények a Türr István Képző és Kutató Intézet képzéseiről és azok hatásáról

2015. 03. 18

A Türr István Képző és Kutató Intézet egyre több települési önkormányzattal alakít ki partnerségi kapcsolatot, annak felismerésével, hogy az Intézetnél folyó magas szakmai munka eredményeképpen a képzésbe vont emberek valós és hasznosítható tudást szereznek. Ez pedig nem csak az egyén, de a közösség életében is pozitív változásokat eredményez. A TKKI képzéseinek és az ehhez kapcsolódó mentorálási, közösségépítési tevékenységének eredményeit az önkormányzatok is elismerik; visszajelzéseik alátámasztják a TKKI munkájának szükségességét és hatékonyságát. 

települések vezetői a helyi szinten megvalósuló 5.3.6., 5.3.8-B valamint 5.3.10. projektek kapcsán nyilatkoztak. Megítélésük szerint a képzések által nyújtott tudást a hallgatók az elsődleges munkaerő piacon is sikerrel hasznosíthatják.

„A megszerzett ismeretek alkalmasak arra, hogy a hallgatók kertészetben, élelmiszeripari kisüzemben, mezőgazdaságban elhelyezkedjenek. A képzés piacképes és hasznosítható ismereteket adott.” (Szántó Zsolt polgármester, Tiszabercel) 

„A Vásárosnaményban működő rendőrségi informatikai központban várhatóan több hallgató is kamatoztatni tudja majd a megszerzett ismereteket.” (Sarkadi Zsolt szakmai vezető TÁMOP-5.3.6., Beregdaróc)

„A véleményem az, hogy a képzésben résztvevők a megszerzett tapasztalatokat a munkaerőpiacon is hasznosítani tudják. Meggyőződésem, hogy további képzésekre (főleg szakmai), programokra lenne szükség ahhoz, hogy a képzésbe vontak a közfoglalkoztatás mellett minél nagyobb számban elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon.” (Tajthy Péter polgármester, Paszab) 

A képzéseknek a tudás átadásán túl jelentős személyiség és közösségfejlesztő hatása is van, amit a képzésben résztvevők környezetében is tapasztalnak, így a településvezetők is, és örömmel beszélnek a változásokról:

„A képzésen résztvevők napról napra javítottak a megjelenésükön. Az első napokon néhányan még koszosan, borostásan jelentek meg. A csoportban végzett tevékenység hatására azonban öltözködésük megváltozott, tisztán érkeztek a tanfolyamra, a higiéniás problémák megszűntek. Az oktatás hatására a résztvevők szociális érzékenysége és elhelyezkedéshez való hozzáállása javult, megtanultak alkalmazkodni az elvárásokhoz. Szociális és kulturális helyzetük megváltozott, újra részei lettek a társadalomnak.Az oktatás során felfrissítették az iskolában tanult ismereteiket. Javult az olvasási és írási készségük.” (Borsodi László polgármester, Levelek)

A diákok többsége hasznosnak találja a képzést, mert az ott felelevenítettek segítik őket a mindennapi életben. (Nagy Sándor polgármester, Újfehértó)

„A hallgatók a tudás által magabiztosabbá váltak. Tágabb lehetőségük van a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A tanfolyam ideje alatt közösséggé formálódtak.” (Balogh Istvánné polgármester, Ilk) 

Fontos eredmény emellett, hogy a képzések megteremtik a belső motivációt a hallgatókban, hogy tovább képezzék magukat és ezzel is tegyenek hátrányos helyzetük megváltoztatásáért.

„Véleményem szerint a képzésben részt vettek sokat tanulhattak a képzés ideje alatt, melyet a későbbi, mindennapi életben hasznosíthatnak. A munkaerő piaci hasznosulása is mérhető, mert a képzésben részt vett egyének jelentős része időközben képzésre jelentkezett és nyert felvételt, valamint többen közülük közcélú foglalkoztatásban vesznek részt.” (Mosolygó Beáta intézményvezető, Gondozási Központ, Kótaj)

„A megvalósított képzésnek köszönhetően jelentősen nőtt azok száma, akik akár közfoglalkoztatásban, akár egyéb munkahelyen, az aktív munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni. Vannak, akik az alapkompetencia képzés után folytatták tanulmányaikat az idősgondozó képzésben. Összességében elmondható, hogy a képzés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy képessé tegye a résztvevőket arra, hogy sorsukat kezükbe véve, lépéseket tegyenek az átképzés, illetve a munkaerő piaci elhelyezkedésük érdekében. Olyan kulcskompetenciák alakulhattak ki és erősödhettek meg a képzés során, melyek megfelelő motivációt adtak számukra ahhoz, hogy jelenlegi sorsukon változtatni tudjanak.” (Kálmán Béla polgármester, Nyírmada)

A fenti vélemények jól tükrözik, hogy a TKKI sikeresen és eredményesen alkalmaz olyan módszereket és eszközöket, amelyek hatására a projektekbe és a képzésekbe bevontak személyes fejlődésük eredményeként helyi közösségeik, majd a szélesebb társadalmi közösségek aktív tagjaivá válnak. Ennek hatására javul mentális és pszicho-szociális állapotuk, javul alapkompetenciáik szintje, valamint szociális és életviteli készségeik, továbbá képessé válnak a közösségben, közösségi tevékenységekben való aktív részvételre, képzési, illetve foglalkoztatási programokba való bekapcsolódásra, hosszú távon pedig el tudnak helyezkedni közmunkaprogramokban, vagy akár az elsődleges munkaerő-piacon is. Mindezzel együtt kialakul, illetve növekszik bennük az öngondoskodás, az egyéni felelősségvállalás igénye, ezáltal csökken leszakadásuk mértéke.